Tiếng Anh chuyên ngành

kts-specialization

InsightEdu là một trong số ít đơn vị trên thị trường cung cấp chương trình tiếng Anh theo 3 chuyên ngành cốt lõi:

  • Tài chính
  • Công nghệ thông tin
  • Marketing

Đây là chương trình học duy nhất tập trung vào đúng công việc cụ thể của từng học viên khi tham gia học dựa trên bộ giáo trình chuyên ngành riêng biệt