Đội ngũ giáo viên

Debbie Villariasa

Debbie Villariasa

Cử nhân ưu tú – Đại học Visayas State, chuyên ngành Sư phạm trung học cơ sở
Thạc sĩ khoa học xã hội – Đại học Southern Leyte State, chuyên ngành Sư phạm
Chứng chỉ: TESOL 120 giờ quốc tế
12 năm kinh nghiệm giảng dạy các cấp học và người đi làm.

Florence Flores

Florence Flores

Cử nhân ngôn ngữ Anh – Đại học Cebu Normal
Chứng chỉ: TESOL International Open Academy
6 năm kinh nghiệm giảng dạy giao tiếp và chương trình cho các doanh nghiệp

Kathrine Gonzales Ortega

Kathrine Gonzales Ortega

Cử nhân Sư phạm Anh – Đại học Cebu
Chứng chỉ: TEFL 120 giờ
5 năm kinh nghiệm giảng dạy chương trình ngôn ngữ kinh doanh và doanh nghiệp

Maria Cristina Beldad

Maria Cristina Beldad

Cử nhân ngôn ngữ Anh – Đại học Urdaneta City
Chứng chỉ: TEFL 120 giờ
6 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh các cấp học và giao tiếp cho nhân sự doanh nghiệp

Roy Valdez Pacis

Roy Valdez Pacis

Cử nhân Khoa học: Công nghệ thông tin – Đại học Mabalacat City
Chứng chỉ: TESOL 120 giờ quốc tế
4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho người đi làm và chuyên ngành IT

Kim Nathaniel Camas

Kim Nathaniel Camas

Cử nhân Quản trị kinh doanh – Đại học Dalubhasaan ng Lungsod ng San Pablo
Chứng chỉ: TEFL 120 giờ
3 năm giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng và Kinh doanh.