Tiếng Anh cho Doanh nghiệp

kts-bussine
  • InsightEdu sẽ nắm bắt nhu cầu và kế hoạch đào tạo của doanh nghiệp, xây dựng và gửi tới doanh nghiệp chương trình đào tạo phù hợp và hiệu quả nhất.
  • Thống nhất lộ trình đào tạo phù hợp, ký kết hợp đồng với sự hỗ trợ chi phí đào tạo lên tới 20% từ InsightEdu cho tất cả doanh nghiệp.
  • Kiểm tra trình độ trực tiếp tại doanh nghiệp hoặc online theo nhu cầu để lên lộ trình và sắp xếp lớp học phù hợp cho doanh nghiệp.
  • Đội ngũ giảng viên và cố vấn đào tạo sẽ luôn theo dõi, hỗ trợ học viên báo cáo kết quả học tập theo lịch để doanh nghiệp nắm được thông tin tiến trình học của nhân sự.