Chính sách hoàn phí

1. Mục đích.
Thực hiện cam kết mang đến cho học viên những khóa học chất lượng cùng dịch vụ hậu mãi chu đáo khi Học viên đăng kí học tập tại InsightEdu.
Hỗ trợ và gia tăng giá trị ưu đãi cho học viên khi đăng kí các khóa học.

2. Phạm vi áp dụng.
Đối tượng: các học viên đang tham gia học tập tại InsightEdu.

3. Chính sách hoàn phí.
Hoàn tiền 100% học phí nếu học viên học sau 3 tháng liên tiếp không thấy tiến bộ.

4. Điều kiện không được hoàn phí.
Học viên không tham dự tối thiểu 90% buổi học, không đảm bảo về quy định lớp học.
Học viên không làm bài tập về nhà và ôn bài theo hướng dẫn của giáo viên.
Không tham gia học tập đủ tối thiểu 3 tháng liên tiếp, bị gián đoạn hoặc nghỉ học không báo trước.

5. Thời hạn hoàn trả.
Khi xác định về việc hoàn trả, InsightEdu sẽ xác nhận với học viên trong vòng tối đa 15 ngày làm việc và sẽ thực hiện nghĩa vụ hoàn trả trong tối đa 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được xác nhận của học viên.