Quy định và hình thức thanh toán

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN
Chuyển khoản số tiền học phí qua áp dụng cho học viên có nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán này.
Số tài khoản thực hiện phương thức này được quy định rõ trong “Hợp Đồng Đào Tạo” được các bên thống nhất với nhau trong quá trình tìm hiểu và xác định thông tin khóa học.
Ngay sau khi nhận được báo “Có” từ phía ngân hàng qua phương thức chuyển khoản, InsightEdu sẽ tiến hành thủ tục nhập học – xếp lớp cho học viên.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRỰC TUYẾN
Thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán Payoo – các thao tác được thực hiện trên website này.