Chính sách bảo hành

Các khóa học tại InsightEdu được xây dựng theo phương pháp EDIET – bám sát vào nhu cầu và khả năng của học viên.

Trước khi đăng kí các khóa học, học viên sẽ được thông báo đầy đủ về nội dung học tập, lộ trình, thời lượng buổi học, thời gian của khóa học và kí hợp đồng đào tạo cam kết về kết quả đầu ra. Nếu trong quá trình học tập, rèn luyện đầy đủ của học viên mà không đạt được kết quả như cam kết thì InsightEdu sẽ dạy khóa học mới để đảm bảo kết quả cho học viên. Mọi vấn đề phản hồi về việc học tập, học viên được hỗ trợ 24/7 bởi đội ngũ cố vấn học tập 2 thầy kèm 1 của InsightEdu.
Nếu có phản hồi học viên vui lòng gọi vào số máy hotline hoặc email : training@insighedu.vn